Družstvo vlastníků půdy Ametyst

Projekt ÚSPORY ENERGIÍ DVP AMETYST

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017465

Příjemce dotace: Družstvo vlastníků půdy Ametyst

Stručný popis: Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie v podniku žadatele pořízením jednoho traktoru pro středisko živočišné výroby na Dubince, který nahradí stávající opotřebovaný stroj s vysokou spotřebou pohonných hmot.


Družstvo vlastníků půdy Ametyst - firemní vzdělávání

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Doba trvání: březen 2017 až únor 2019
Název projektu: DVP Ametyst – vzdělávání zaměstnanců
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004855

Stručný popis:
Družstvo vlastníků půdy Ametyst se na základě analýzy vnitřních potřeb a nutnosti vzdělávání zaměstnanců rozhodlo využít možnosti Podnikového vzdělávání a rádo by tímto způsobem doplnilo chybějící kompetence svých zaměstnanců. Do vzdělávání budou zapojeni zaměstnanci průřezově z celé společnosti. Na základě jejich pracovní náplně jsme vybrali kurzy, které nejvíce přispějí k rozvoji jejich dovedností a prohloubí znalosti spojené s jejich pracovní náplní.

Jaký problém projekt řeší:
Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 50 Počet účastníků (nebagatelní podpora): 43 Počet účastníků 54+: 7

Penzion Zlatý Potok